0905 033 516 Po - Pia: 10:00 - 16:00 Čo je iStánok?

Reklamačný poriadok

Vážení zákazníci,

reklamácie predplatného si môžete uplatniť v rámci nášho reklamačného oddelenia, ktoré sa nachádza v sídle našej spoločnosti na Prievozskej ulici č. 14 v Bratislave.

V prípade nepravidelného doručovania predplatného, jeho reklamácie alebo zmeny dodacej adresy, môže zákazník kontaktovať linku pre distribúciu časopisov na telefónnom čísle: +421 (0)2 58 227 871 alebo na emailovej adrese sc@ringier.sk.

Uplatňovanie reklamácie začína jej oznámením prostredníctvom mailovej adresy alebo telefonicky na čísle 02 / 582 278 71 pre doručovanie. Pokiaľ dôjde na strane dodávateľa k preukázateľnej vine, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pošleme zákazníkovi náhradný výtlačok za zameškané predplatné. K reklamovanému predplatnému musí zákazník priložiť údaje predplatiteľa alebo variabilný symbol objednávky predplatného. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky.

Reklamačné oddelenie je zriadené v rámci oddelenia e-shop. Kontaktné údaje pre reklamácie sú email: sc@ringier.sk tel. +421 (0)2 58 227 871, k dispozícii pondelok až piatok od 10.00 do 16.00 hod. 

V záujme vyhnutia sa možnej komplikácii, žiadame zákazníkov, aby si prekontrolovali dĺžku predplateného obdobia.

V prípade, že ste obdržali časopis poškodený alebo máte podozrenie, že bol z Vašej schránky odcudzený, prosím urýchlene kontaktujte Vášho doručovateľa. Reklamáciu doručovania predplatného môžete ohlásiť emailom na adresu predplatne@ringier.sk, prípadne telefonicky na čísle: +421 (0)2 58 227 871. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu istanok.sk neposkytuje záruku na darček, ktorý zákazník dostane k predplatnému v prípade akciovej ponuky. Rovnako neposkytuje záruku na výhru, ktorú zákazník dostane v prípade výhry v súťaži na internetovom obchode istanok.sk.

UPOZORNENIE:

Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené zákazníkom počas bežného používania tovaru, na mechanické poškodenie tovaru zákazníkom, na zničenie tovaru neodbornou manipuláciou; na prípad, keď zákazník po kúpe tovaru zistí, že identický tovar už má

Reklamačné konanie začne plynúť dňom oznámenia reklamácie. Našou snahou je, aby reklamačné konanie bolo vybavené čo najskôr v súlade s príslušnými právnymi predpismi. O výsledku reklamačného konania Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom, prípadne súčasne oboma spôsobmi.
Oprávnene reklamovaný tovar bude zákazníkovi vymenený za rovnaký, prípadne na základe ústnej dohody vymenený za iný tovar, ktorý si vyberie.

 
TatraPay Discover Meastro MasterCard Visa Visa Electron